Foresight w drzewnictwie - Polska 2020. Obszar badawczy: Kompozyty drzewne

Publikacja bezpłatna pobierz

Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak,  Iwona Frąckowiak, Magdalena Herbeć
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2011
ISBN  978-83-925432-7-5

Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu
"Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku"

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
1. Foresight w drzewnictwie - pojęcie i znaczenie 7
    1.1. O foresighcie  7
    1.2. Charakterystyka Projektu - cel i przedmiot badań 
2. Innowacyjność sektora drzewnego - syntetyczna ocena stanu 15 
3. Sfera nauki i badań w drzewnictwie - instytucje i potencjał kadrowy 36 
4. Obszar „Kompozyty drzewne" a branże sektora drzewnego 48 
5. Perspektywy rozwoju badań naukowych w obszarze „Kompozyty drzewne"
     w Polsce do 2020 roku
 
50 
     5.1. Dotychczasowe kierunki badań naukowych w obszarze „Kompozyty drzewne" 
          w Polsce do 2020 roku
50 
    5.2. Scenariusze rozwoju badań naukowych w obszarze „Kompozyty drzewne"
           w Polsce do 2020 roku
55 
6. Rozwój nauki i badań w obszarze „Kompozyty drzewne"
    
a innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku
 
69 
    6.1. Wpływ priorytetowych kierunków badań w obszarze „Kompozyty drzewne"
           na innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku 
69 
    6.2. Przyszłość badań w obszarze „Kompozyty drzewne" w Polsce do 2020 roku
           - wizja Lidera Obszaru Badawczego 
78 
Materiały źródłowe  83 
Załączniki  86