Foresight w drzewnictwie - Polska 2020. Obszar badawczy: Mechaniczny przerób drewna

Publikacja bezpłatna pobierz

Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak,  Andrzej Noskowiak, Magdalena Herbeć
Poznań, Instytut Technologii Drewna, 2011
ISBN  978-83-925432-2-0

Publikacja bezpłatna, wydana w ramach projektu
"Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku"

SPIS TREŚCI

Wstęp 5
1. Foresight w drzewnictwie - pojęcie i znaczenie 8
    1.1. O foresighcie  8
    1.2. Charakterystyka Projektu - cel i przedmiot badań  10 
2. Innowacyjność sektora drzewnego - syntetyczna ocena stanu 16 
3. Sfera nauki i badań w drzewnictwie - instytucje i potencjał kadrowy 38 
4. Obszar „Mechaniczny przerób drewna" a branże sektora drzewnego 50 
5. Perspektywy rozwoju badań naukowych w obszarze „Mechaniczny przerób
    drewna" w Polsce do 2020 roku
 
53 
     5.1. Dotychczasowe kierunki badań naukowych w obszarze „Mechaniczny przerób 
          drewna" w Polsce do 2020 roku
53 
    5.2. Scenariusze rozwoju badań naukowych w obszarze „Mechaniczny przerób drewna"
           w Polsce do 2020 roku
59 
6. Rozwój nauki i badań w obszarze „Mechaniczny przerób drewna"
    
a innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku
 
73 
    6.1. Wpływ priorytetowych kierunków badań w obszarze „Mechaniczny przerób drewna"
           na innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku 
73 
    6.2. Przyszłość badań w obszarze „Mechaniczny przerób drewna" w Polsce do 2020 roku
           - wizja Lidera Obszaru Badawczego 
83 
Materiały źródłowe  92 
Załączniki  95