Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XL - ZESZYT 3/4 (147/148) 1996

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

SPIS TREŚCI 

E. Ratajczak, A. Szostak, G. Bidzińska: Wpływ zmian strukturalnych w przemysłach przerobu drewna na poziom produkcji i zużycia wyrobów drzewnych 3
W. Strykowski, A. Szostak: Prognoza rozwoju rynku materiałów tartych do 2010 roku 29
E. Ratajczak: Rozwój przemysłu meblarskiego w świetle badań ankietowych 43