Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XLI - ZESZYT 3/4 (151/152) 1997

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

 

SPIS TREŚCI
A. Fojutowski: Zabezpieczenie przeciwogniowe sklejek wodoodpornych. Cz. V. Wpływ nasycenia sklejki preparatem przeciwogniowym i/lub oklejenia laminatami melaminowo-fenolowymi na przebieg procesu spalania 3
J. Banecki, Z. Krzoska - Adamczak: Wpływ chemicznej struktury modyfikatorów impregnacyjnej żywicy mocznikowej na poziom emisji formaldehydu z oklein sztucznych oraz ich uelastycznienie 63