Prace Instytutu Technologii Drewna ROK XLIV - ZESZYT 3 (163) 2000

Nakład wyczerpany. Dostępne w czytelni.

ISSN 0032-6240

 

 

SPIS TREŚCI
S. Spława-Neyman,W. Pazdrowski, J. Szczepaniak: Osiowa niejednorodność drewna sosnowego (Pinus sylvestris L.) 3
Z. Morze, J. Łęcka, R. Mirski: Właściwości płyt wiórowych wytwarzanych przy użyciu żywic melaminowo-mocznikowo-fenolowo-formaldehydowych 17
E. Ratajczak, G. Bidzińska, A. Gałecka, A. Szostak: Z badań nad rolą małych i średnich przedsiębiorstw w polskim przemyśle drzewnym i meblarskim 29