Sektor leśno-drzewny w zrównoważonej gospodarce

Publikacja bezpłatna Zamów

Praca zbiorowa
Instytut Technologii Drewna, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2015
ISBN  978-83-932284-8-5
ISBN  978-83-941653-0-7
ISBN  978-83-63895-74-7

Publikacja bezpłatna, przygotowana na podstawie materiałów konferencyjnych z Ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej "Sektor leśno-drzewny w zrównoważonej gospodarce" 

SPIS TREŚCI

WSTĘP
Władysław Strykowski, Marek Kasprzak, Adam Wasiak
7
INTRODUCTION
Władysław Strykowski, Marek Kasprzak, Adam Wasiak 
10 
Lasy Państwowe głównym źródłem surowca drzewnego - stan zasobów i prognoza użytkowania
Jacek Przypaśniak
13
Akumulacja drewna w polskich lasach wszystkich form własności (dane drugiego cyklu WISL) a podaż drewna
Janusz Dawidziuk, Stanisław Zajączkowski
25 
Polski sektor drzewny w warunkach zmian na rynkach międzynarodowych
Jarosław Kruk
37 
Dokąd zmierza polski sektor leśno-drzewny w warunkach rozwoju gospodarki rynkowej
Władysław Strykowski
46 
Popyt na drewno do celów materiałowych i energetycznych na przykładzie Austrii i Niemiec
Peter Schwarzbauer, Tobias Stern, Frederike Ettwein
67 
Koszt realizacji ochrony przyrody ponosi użytkowanie lasu
Piotr S. Mederski
83 
Nowe metody odbioru drewna stosowego
Jędrzej Kasprzak
96 
WNIOSKI
Władysław Strykowski
107 
CONCLUSIONS
Władysław Strykowski 
113